W ostatnim tygodniu sierpnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka podpisała 94 umowy z mieszkańcami Miasta i Gminy Prochowice na powierzenie grantów w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko-głogowskiego obszaru interwencji”. Do tej pory z pierwszego i drugiego naboru wniosków wypłaciliśmy Granty na łączną wartość ok. 2 311 401,30 zł. Szacowana wartość dotacji w trzecim naborze, według wniosków otrzymanych od zainteresowanych mieszkańców, opiewa na kwotę 1 738 532,60 złotych.

O dotacje ubiegać się mogli właściciele nieruchomości, którzy zdecydowali się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piece węglowe. Wszystkie złożone wnioski w okresie od 24 maja 2022 r. do 31 maja 2022 br. przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.

Właściciele nieruchomości w trzecim naborze najczęściej wymieniali stare „kopciuchy” na pompy ciepła, wniosków w tym zakresie wpłynęło 50. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o popularność, były piece na gaz, których w swoich domach lub mieszkaniach ma 26 mieszkańców zainteresowanych dotacją, 16 wniosków dotyczyło pieców na pellet, natomiast 1 pieca elektrycznego zasilanego instalacją fotowoltaiczną, oraz 1 kocioł na biomasę.

Dzięki pozyskanym przez Gminę Prochowice środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 mieszkańcy mogą otrzymać nawet 70% wsparcie, co oznacza indywidualne dotacje na poziomie nawet 20 tys. zł.

Środki udało się pozyskać dzięki porozumieniu podpisanemu przez Gminę Prochowice oraz Gminy: Ścinawa, Chocianów, Rudna oraz Gminę miejską Lubin w sprawie współpracy i opracowania wspólnej dokumentacji aplikacyjnej w projekcie: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”, a następnie złożonego wspólnie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie w/w Projektu Grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” Poddziałanie 3.3.1 OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy.

Nie ulega wątpliwości fakt, iż dzięki pozyskanemu wsparciu przez Gminę Prochowice jakim są środki finansowe przeznaczone na wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania, podniesie się jakość i komfort życia mieszkańców z terenu Gminy Prochowice oraz wpłynie pozytywnie na ochronę powietrza.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
/-/ Alicja Sielicka