Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:
– mieszkają na terenie województwa dolnośląskiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,
– są osobami z niepełnosprawnościami – w tym: z niepełnosprawnością narządu wzroku(os. niewidome lub słabowidzące) LUB z niepełnosprawnością sprzężoną LUB osobami z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną) LUB osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
– są bierne zawodowo LUB są osobami bezrobotnymi,
– są w wieku 18-65 lat

Wsparcie jakie można otrzymać w ramach projektu, to :
Dla wszystkich uczestników:
– Poradnictwo i wsparcie Mentora przez cały czas trwania projektu (po 8 godzin dla każdej osoby), spotkania realizowane według indywidualnych harmonogramów,
– Dodatkowe indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne (po 10 godzin dla każdej osoby),
– Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna (po 20 godzin dla każdej osoby), zajęcia realizowane według indywidualnych harmonogramów,
– Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów (po 20 godzin dla każdej osoby), zajęcia realizowane według indywidualnych harmonogramów,
– Pomoc w znalezieniu pracy lub dalszym rozwoju zawodowym – Indywidualne doradztwo zawodowe (po 12 godzin dla każdej osoby) i pośrednictwo pracy (po 4 godzin dla każdej osoby), zajęcia realizowane według indywidualnych harmonogramów,
– Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów, jeden trzydniowy zjazd, zajęcia realizowane w grupach dziesięcioosobowych,
– Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne, jeden zjazd czterodniowy,
– Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, cztery pięciodniowe zjazdy,
– Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu, jeden zjazd trwający cztery dni,

Formy wsparcia dla części uczestników:
– Indywidualne kursy zawodowe ,tematyka kursów będzie dobierana indywidualnie,
– Płatne staże zawodowe,

Dodatkowo, zapewnimy:
– Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
– Komplet materiałów szkoleniowych – w tym elektroniczne nośniki pamięci,
– białe laski orientacyjne lub sygnalizacyjne,
– Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Broszura informacyjna o projekcie (PDF, 145kB)