W dniu 6 marca 2024r Gmina Prochowice zawarła umowę na dostawę 9–cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim, wyposażonego w windę hydrauliczną. Będzie to samochód marki: FORD Model TRANSITMCA 350L3 Kombi M1 TREND.

Dostawca samochodu, wybrany w drodze postępowania zakupowego, ma zrealizować umowę w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy czyli do dnia 6 maja 2024r.
Wartość zakupu samochodu wynosi 259 900,00 PLN, w tym Gmina Prochowice uzyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze ”D” w wysokości 135.000,00 PLN.