Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach przypomina, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Prochowice zobowiązani są do dokonania III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 30 września 2021r.

Opłaty prosimy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta i Gminy Prochowice, 59-230 Prochowice, ul. Rynek 1
Bank Spółdzielczy we Wschowie, O/Prochowice
90 8669 0001 0341 3597 2000 0028.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice,
pok. nr 10, tel. 768584342 wew. 19.