W roku 2020 tak jak w latach ubiegłych Gmina w miarę posiadanych możliwości finansowych remontowała drogi gminne wewnętrzne i tak:

Udało się wyremontować drogi o długości ponad 1250 mb za kwotę ponad 716 tys. złotych z tego wykonano:

1. Drogę dojazdową do gruntów rolnych w Mierzowicach – długość 762 m – kwota zadania 400 718,02 zł w tym dotacja FOGR 160 020 zł

Wyremontowana droga w Mierzowicach

2. Ulicę Wojska Polskiego – odcinek Jagiellońska-Warszawska długość 170 mb , kwota robót 98 400,00 zł

Wyremontowana ulica Wojska Polskiego

3. ul. Polną – długość 218 m, wartość robót 155 tys. złotych

Wyremontowana ulica Polna

4. Ul. Zakątną – długość 135 mb, wartość robót 62 tys. zł

Wyremontowana ulica Zakątna