W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w Polsce, Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w 2021 roku realizacji Modułu IV programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Celem programu w 2021 roku jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

2 listopada 2021r. Gmina Prochowice złożyła wniosek i otrzymała finansowanie w wysokości 32.829,90 zł . Zakupione zostaną urządzenia wspomagające walkę z wirusem SARS-Cov-2 m.in. maty dezynfekcyjne i wolno-stojące zestawy do dezynfekcji rąk.

Urządzenia będą na wyposażeniu Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach i Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu.