INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW  DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PROCHOWICE DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW PREZYDENTA RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Urząd Miasta i Gminy Prochowice informuje, że do dnia 10 kwietnia 2020 roku (piątek) przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych: Nr 1,2,3 w Prochowicach, nr 4 w Rogowie Legnickim, Nr 5 w Dąbiu i Nr 6 w Lisowicach w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 – 14.00.

W celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom dokonania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych, w dobie ogłoszonej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniami wynikającymi z zamknięcia urzędu dla interesantów i ograniczeniami w przyjmowaniu przez nie korespondencji Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje o możliwościach zgłaszania kandydatów na członków komisji, zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej:

1.Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane ( najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach funkcjonowania urzędu tj. od. 7.30 do 14.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres prochowice@prochowice.com lub sekretarz@prochowice.com albo sekretariat@prochowice.com

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń)

2. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

3. Za uprzednim telefonicznym uzgodnieniem z pracownikiem urzędu na nr tel. 76/85 84 342 12  istnieje możliwość przyjęcia dokumentów w urzędzie przy zachowaniu zasad ostrożności.

 W załączeniu zgłoszenie indywidualne kandydata na członka OKW (do pobrania)

                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

                                                                                           /-/ Alicja Sielicka