Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” z siedzibą w Prochowicach jest podmiotem zarządzającym siecią wodociągową na terenie gminy Prochowice, Kunice oraz Ruja. Związek dostarcza wodę dla mieszkańców miejscowości:
1) Kunice (gmina Kunice)
2) Szczytniki Małe (gmina Kunice)
3) Bieniowice (gmina Kunice)
4) Pątnów Legnicki (gmina Kunice)
5) Miłogostowice (gmina Kunice)
6) Szczytniki nad Kaczawą (gmina Kunice)
7) Spalona (gmina Kunice)
8) Golanka Górna (gmina Kunice)
9) Jaśkowice Legnickie (gmina Kunice)
10) Rosochata (gmina Kunice)
11) Piotrówek (gmina Kunice)
12) Szczedrzykowice Stacja (gmina Prochowice)
13) Szczedrzykowice Wieś (gmina Prochowice)
14) Dąbie (gmina Prochowice)
15) Motyczyn (gmina Prochowice)
16) Prochowice ul. Jaworowska ul. Polna (gmina Prochowice)
17) Prochowice – ul. Przysiółek Chwałkowice (gmina Prochowice)
18) Kwiatkowice (gmina Prochowice)
19) Rogów Legnicki (gmina Prochowice)
20) Kawice (gmina Prochowice)
21) Cichobórz (gmina Prochowice)
22) Wągrodno (gmina Ruja)
23) Komorniki (gmina Ruja)
24) Lasowice (gmina Ruja)
25) Ruja (gmina Ruja)
26) Dzierżkowice (gmina Ruja)
27) Strzałkowice (gmina Ruja)
28) Janowice (gmina Ruja)
29) Usza (gmina Ruja)
30) Tyniec Legnicki (gmina Ruja)
31) Rogoźnik (gmina Ruja)
32) Polanka (gmina Ruja)
33) Brennik (gmina Ruja)

 

INWESTYCJE:

W 2023 roku zakończono zadania inwestycyjne:
„Budowa kontenerowych pompowni wody wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi w m. Golanka Dolna gm. Prochowice oraz w m. Jaśkowice Legnickie gm. Kunice” o wartości 2.017.050,00 zł, w tym pozyskane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/3209/PolskiLad, w wysokości 948.370,75 zł oraz przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 1.000.000,00 zł.

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI:

„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach”
zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w 2023 r. na kwotę 1.128.843,68 zł w tym kwota 1.047.401,28 zł to wpływy przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania z gmin współtworzących związek tj.: Gminy Prochowice w wysokości 345.642,12 zł, Gminy Ruja w wysokości 219.954,08 zł, Gminy Kunice w wysokości 481.804,16 zł.
Zgodnie z warunkami postępowania zakupowego roboty budowlane mają zostać wykonane w ciągu jedenastu miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin zakończenia robót oraz płatności końcowe planuje się na marzec 2024 r. Łączna kwota limitu wydatków dla tego zadania w 2024 r. wynosi 4.093.926,32 zł, z czego kwota 3.972.900,00 zł to środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/3204/PolskiLad, a pozostałe 121.026,32 zł stanowią środki własne Związku.
Całkowita wartość tego zadania wyniesie 5.222.770,00 zł.

Na lata 2024-2025 planuje się realizację następujących zadań:

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 2” kwota 3.393.880,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.181.050,60 zł, środki własne 212.829,40 zł – rozbudowa studni nr 1, nr 2 oraz budowa magazynu czystej wody o pojemności 600m3

„Wykonanie otworu studziennego eksploatującego wody z utworów czwartorzędowych w Lisowicach” kwota 825.880,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 760.000,00 zł, środki własne 65.880,00 zł  – budowa studni awaryjnej dla studni nr 1

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lisowicach Etap 3” kwota 4.153.700,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3.800.000,00 zł, środki własne 353.750,00 zł. W ramach zadania zostaną wykonane:
– modernizacja studni wraz z modernizacją pompowni wody w miejscowościach:
Dąbie
Rogoźnik
Szczytniki nad Kaczawą
– budowa paneli fotowoltaicznych dla SUW
– modernizacja drogi dojazdowej dla SUW