Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” informuje, że od dnia 2 listopada 2021r do odwołania, w związku z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem COVID-19, inkasenci zatrudnieni przez naszą jednostkę nie będą pobierali środków pieniężnych od odbiorców wody.

Opłatę za wodę będzie można dokonać przy użyciu środków elektronicznych lub placówek pośredniczących.

Przewodniczący Zarząd
Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice”
Robert Chruściel