GRANTY na zakup sprzętu komputerowego

Informujemy, że Gmina Prochowice ma możliwość pozyskania grantu na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR). Głównym celem programu jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19.

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:
1. Zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej
2. Są członkiem rodziny – krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR,
3. Nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Złożenie dokumentów:
Komplet dokumentów (oświadczenie, zgoda RODO) należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice pok. 6 w terminie do 29 października 2021 r.

Sprawę prowadzi:
Barbara Rosiak

Załącznik 7 – Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy (DOC, 131KB)
Załącznik 8 – Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy (DOC, 21,5KB)