Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, jest organizatorem „Konkursu Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu”.

Konkurs adresowany jest do gmin, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte Powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Gmina Prochowice zachęca zatem jak największą liczbę użytkowników gospodarstw rolnych do dokonywania samospisu internetowego prowadzonego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://psr2020.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations.

Zwycięzcom Konkursu, tj. pięciu gminom w każdym województwie, które uzyskają najwyższą wartość wskaźnika samospisu internetowego, zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego. Będą to:

za zajęcie I miejsca – 5 komputerów all-in-one, 2 urządzenia wielofunkcyjne,
za zajęcie II miejsca – 3 komputery stacjonarne, 3 monitory, 4 tablety, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
za zajęcie III miejsca – 2 komputery stacjonarne, 2 monitory, 3 tablety, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
za zajęcie IV miejsca – 7 tabletów, 1 urządzenie wielofunkcyjne,
za zajęcie V miejsca – 6 tabletów, 1 urządzenie wielofunkcyjne.

Spis ruszył 1 września i potrwa do końca listopada. Rolnicy mają zatem jeszcze czas na spisanie swoich gospodarstw, jednak im szybciej to zrobią tym lepiej. Przypomnijmy, że spisywane są gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą. W spisie rolnym rolnicy odpowiadają na pytania m.in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. Zbierane są dane o liczbie ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.