Projekt  realizowany przez firmę “LUX CANDELE” SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA na terenie woj. dolnośląskiego współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu dostępne są na stronie internetowej www.art-com.pl a, także w Biurze projektu, pod numerem tel. 570 148 322 (osoba do kontaktu – Paulina Miszczak)