Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem rządowego programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w  kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły uzależniona została od liczby uczniów. Nasze szkoły otrzymały łącznie 180 000 zł, w tym:
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Prochowic   77 700 zł
• Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach  72 300 zł
• Szkoła Podstawowa im. Ks Jana Twardowskiego w Dąbiu 30 000 zł

Uzyskane dofinansowanie stanowi 100 % kosztów zadania zgodnie ze złożonymi przez szkoły wnioskami. Wsparcie przekazywane zostało w całości z góry, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Jednym z warunków programu jest konieczność wydatkowania co najmniej 60% wsparcia otrzymanego przez szkołę do końca 2021r., a nie więcej niż 40% – w 2022 r.

Nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach zajęć obowiązkowych, ale i pozalekcyjnych.

Szkoły podstawowe, które otrzymały wsparcie finansowe na zakup sprzętu technicznego w ramach programu, zobowiązane są do spełnienia określonych wymogów, w tym również  w zakresie identyfikacji wizualnej.

B.Rosiak
insp. ds oświaty