W dniu 27.06.2023 zakończono konkurs organizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice- Alicję Sielicką, i firmę EkoPartner Recykling Sp. z o.o. należącą do Grupy Econ. Celem konkursu było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży odnośnie postępowania z odpadami i możliwości ich ponownego wykorzystania. Poprzez tworzenie prac konkursowych uczestnicy mogli się wykazać kreatywnością i zaprezentować zebrane odpady jako jedną całość w postaci przeróżnych „przyjaciół”, których stworzyli. W starszej grupie wiekowej tj. klasach VI- VIII uczestnicy mieli trochę trudniejsze zadanie, gdyż musieli stworzyć nie tylko postać z odpadów, ale dodatkowo ich „przyjaciel” musiał być postacią animowaną.

Termin na zgłaszanie prac konkursowych mijał 15 maja 2023 roku. W konkursie wzięło udział 65 dzieci. W kategorii klasy 0-IV wpłynęło 58 prac, a w klasach V-VIII 7 prac. Niezależna komisja konkursowa w składzie:
– Alicja Sielicka- Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice;
– Beniamin Noga- Wiceprezes Zarządu firmy EkoPartner Recykling Sp. z o.o.;
– Katarzyna Fuczyło- Wiceprezes Zarządu firmy EkoPartner Recykling Sp. z o.o.;
– Edyta Rogos- inspektor ds. gospodarki komunalnej;
– Katarzyna Hatlaś- Węgłowska- podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami;
oceniła prace i wybrała zwycięzców- chociaż nie było to łatwe zadanie. Dostrzegając trud włożony w wykonanie prac komisja zaproponowała, aby docenić wszystkich uczestników konkursu i przygotować dla nich drobne upominki. Dzięki uprzejmości firmy EkoPartner Recykling można było ten plan zrealizować i w dniu 27.06.2023 r. podczas wręczania nagród, przez Panią Burmistrz Alicję Sielicką i przedstawiciela firmy Pana Dawida Ziemińskiego wszyscy uczestnicy otrzymali drobny upominek.

Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu i liczymy, że kolejne edycje konkursu będą się cieszyły równie dużym zainteresowaniem, o ile nie większym.