W dniach 20-31 maja 2024 r. na terenie Miasta i Gminy Prochowice będzie się odbywało mycie pojemników na odpady zmieszane.

W dniach 23- 24 maja 2024 r. i 01 czerwca 2024 (termin dodatkowy, gdyby nie zrealizowano usługi mycia w wyznaczonym terminie) będą myte pojemniki na odpady biodegradowalne.

Prosimy o udostępnienie pojemników w tych dniach do mycia zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Pojemniki, które nie będą wystawione, nie zostaną umyte.