Uwaga mieszkańcy!!!

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla nieruchomości zamieszkałych ustalono następujące stawki:

– stawkę podstawową tj. stawkę za odpady segregowane w wysokości:
36,00 zł za osobę, za miesiąc;

– stawkę podwyższona jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:
72,00 zł za osobę, za miesiąc.

W przypadku właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy posiadają własne kompostowniki przewidziane jest zwolnienie z opłaty w wysokości 2,00 zł od osoby miesięcznie.

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono następujące stawki:

– stawkę podstawową do zbiórki odpadów tj. stawkę za odpady segregowane za pojemnik:
1) o pojemności 60 l – w wysokości 12,00 zł;
2) o pojemności 120 l – w wysokości 24,00 zł;
3) o pojemności 240 l – w wysokości 49,00 zł;
4) o pojemności 1100 l – w wysokości 220,00 zł;
5) o pojemności 2500 l – w wysokości 500,00 zł;

– stawkę podwyższoną jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za pojemnik:
1) o pojemności 60 l – w wysokości 24,00 zł;
2) o pojemności 120l – w wysokości 48,00 zł;
3) o pojemności 240l – w wysokości 98,00 zł;
4) o pojemności 1100l – w wysokości 440,00 zł;
5) o pojemności 2500l – w wysokości 1000,00 zł.