Drodzy pacjenci Przychodni Rejonowej w Prochowicach i mieszkańcy Miasta i Gminy Prochowice

Przychodnia Rejonowa w Prochowicach w ramach inwestycji sfinansowanych w ramach dotacji celowej przyznanej dnia 30 września 2022 roku przez Urząd Miasta i Gminy Prochowice w kwocie 179 015,20 zł oraz udziale własnym 33 698,74 zł zakupiła nowoczesny sprzęt medyczny, który będzie służył mieszkańcom Miasta i Gminy Prochowice, pacjentom Przychodni korzystającym ze świadczeń zdrowotnych w ramach opieki koordynowanej budżetu powierzonego w zakresie diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków.

Zakupiony sprzęt:

1. Aparat USG do badań echo serca przezklatkowe oraz USG Doppler tętnic szyjnych i naczyń kończyn dolnych

doppler

2. System do badań wysiłkowych wraz z bieżnią ERT – 200 i oprogramowaniem CARDIV

bieżnia

3. Elektrokardiograf AsCARD Grey z modułem pulsoksymetrycznym

elektrokardiograf

Zakupiony powyżej sprzęt umożliwił w miesiącu styczniu 2022r. wykonanie :
– USG serca przezklatkowe – 15 pacjentów
– próba wysiłkowa EKG – 9 pacjentów
– założenie Holterów RR i EKG – 14 pacjentów
– wykonanie badania Elektrokardiografem AsCARD – 45 pacjentów
– konsultacje lekarza kardiologa – 23 pacjentów

Ogólna liczba przyjętych pacjentów to 68 .