Ochrona przeciwpożarowa


Ochotnicza Straż Pożarna w Prochowicach
ul. Wrocławska 65, tel. (076) 85-84- 608

Naczelnik Krzysztof Zygnerski

Przejdź na stronę internetową Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach

OSP jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt przeznaczony w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. OSP działa na terenie miasta i gminy Prochowice oraz na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w działaniach ratowniczych poza własnym terenem. Nasze jednostka dysponuje specjalistycznym sprzętem i wyszkolonymi ratownikami medycznymi co pozwala na niesienie pomocy ofiarom wypadków drogowych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)
  • Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach.