Odwołanie II przetargu na sprzedaż działki nr 384/2 o powierzchni 2,8077 ha obręb 4 miasta Prochowice