I rokowania na sprzedaż budynku mieszkalnego – Rogów Legnicki 24

IV przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego – Rogów Legnicki 25

III przetarg na sprzedaż budynku byłej szkoły w Kawicach

IV przetarg na sprzedaż działki nr 508/8 w obr. 3 miasta

II przetarg na sprzedaż działek budowlanych przy ul. Kościuszki w Prochowicach