Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i ust. 3 i art. 40 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 bez zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ ogłasza:

– pierwszy przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej ewidencyjnie nr 47/4 o powierzchni 0,1174 ha, położonej w obrębie 2 miasta Prochowice, KW nr LE1L/00042487/9.

– pierwszy przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej ewidencyjnie nr 47/4 o powierzchni 0,1174 ha, położonej w obrębie 2 miasta Prochowice, KW nr LE1L/00042487/9

– drugi przetarg publiczny ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu niemieszkalnego użytkowego nr 4 o łącznej powierzchni 49,73 m² w Prochowicach przy ul. Rynek 16, obręb 2 miasta położonego w budynku na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 120/8 o pow. 0,0133 ha, KW nr LE1L/00068132/4

Zobacz więcej informacji o przetargach