BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE

Informuję o zakończeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu oferty na realizację zadania:
„Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie miasta i gminy Prochowice – kwota dofinansowania realizacji zadania: do 4000,00 zł.”

W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę, spełniającą kryteria zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice dokonał wyboru oferty złożonej przez:
Klub Sportowy Prochowiczanka 59-230 Prochowice ul. II Armii Wojska Polskiego 21 kwota dofinansowania – 4000,00zł

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka