„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”, dla mieszkańców powiatu legnickiego.

W związku z przystąpieniem powiatu legnickiego do realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022 – w formie dziennej i całodobowej, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach nawiązał współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, kierując zainteresowane tą forma pomocy osoby z terenu gminy Prochowice do udziału w w/w programie.

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych.
Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków, załatwić swoje sprawy czy skorzystać z poradniczego wsparcia lub nauki w zakresie pielęgnacji czy rehabilitacji.

Opiekunowie osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności składają wniosek o 14-dniowy pobyt (nieodpłatnie), w Domu Pomocy Społecznej „Prząśnik” w Brenniku w Starostwie Powiatowym Legnica.

Na dzień dzisiejszy z w/w wsparcia w gminie Prochowice skorzystały 2 rodziny, 5 kolejnych rodzin oczekuje na decyzje w sprawie. Nabór trwa nadal, pracownicy socjalni tut. ops służą pomocą w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w PCPR Legnica.

Więcej informacji uzyskać można w MGOPS Prochowice w godzinach urzędowania osobiście lub pod numerem telefonu 76/8584387, 601170584.