Z udziałem posła Tadeusza Samborskiego, Tymoteusza Myrdy- członka zarządu Województwa Dolnośląskiego, starosty Powiatu Legnickiego Adama Babuśka, burmistrza Ścinawy Krystiana Kosztyły, wójta gminy Malczyce Andrzeja Niemca i Patrycji Jugo sekretarz UMiG w Chocianowie , burmistrz Prochowic Alicja Sielicka dokonała uroczystego, oficjalnego otwarcia ścieżki rowerowej biegnące od Wielowsi przez Prochowice w kierunku Malczyc. Oprócz przecięcia wstęgi, namalowania znaku Blue Velo , burmistrz Alicja SIELICKA i wicemarszałek Tymoteusz Myrda w towarzystwie rowerzystów przejechali otwartą nową trasą rowerową.

W kwietniu 2023 roku Prochowice podpisały umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa drogi rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej na odcinku Wielowieś – Prochowice”. Wartość zawartego kontraktu wynosi blisko 4,5 mln zł. Odcinek ścieżki o długości ponad 5 km ostatecznie połączy dwa ośrodki miejskie: Prochowice oraz Ścinawę. Zgodnie z podpisaną przez prochowicki samorząd umową, inwestycja miała zakończyć się pod koniec roku, tak aby w 2024 roku cykliści mogli korzystać z nowego odcinka drogi, który wykona Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Piotroniowic.

W latach 2019-2024 wydano na inwestycje 57 050 790 zł, pozyskując 36 014 717 zł łącznego dofinansowania. Trzeba również zaznaczyć, że plany na ten rok i następne lata są nie mniej ambitne, bowiem właśnie ambicja pracujących tutaj ludzi jest również nieodłącznym determinantem rozwoju.