OGŁOSZENIE

działając na podstawie art. 14 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2022r.poz.1608) w związku z Uchwałą Nr LXVII/333/2022 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025

 Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

ogłasza

 OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację w 2023 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającym z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Prochowice na lata 2023-2025.

 

Załączniki:
Ogłoszenie (pdf, 162.55 kB)
Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia – karta oceny oferty (docx, 21.04 kB)
Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia – Oferta (doc, 72.5 kB)
Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia – Sprawozdanie z wykonania zadania (docx, 36.71 kB)
Załącznik Nr 4 do Ogłoszenia – Umowa a sprawie powierzenia realizacji zadania (docx, 39.33 kB)
Klauzula RODO (pdf, 180.1 kB)