Ulotka informacyjna “Partnerstwo na rzecz dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – edycja II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (PDF, 1,6MKB)