Pierwsza sesja Rady Miasta i Gminy Prochowice rozpoczęła się uroczystym ślubowaniem Radnych i Burmistrz Alicji SIELICKIEJ.

Głównym punktem posiedzenia radnych był wybór władz Rady Gminy.

Na Przewodniczącego Rady w tajnym głosowaniu wybrano Sebastiana Siwonia. Funkcje wiceprzewodniczących Rady Miasta i Gminy Prochowice powierzono: Małgorzacie Chmielewskiej i Jadwidze Leszczyńskiej.

W swoim expose burmistrz Alicja SIELICKA zapowiedziała kolejne działania zmierzające do tego aby Prochowice były miejscem przyjaznym do życia.To szereg działań proekologicznych takich jak dalsza wymiana tzw. kopciuchów. Strategiczne inwestycje dla rozwoju Prochowic to: budowa gminnego żłobka, nowa siedziba MGOP-su, generalny remont remis OSP, powstanie klubu Senior+, poszerzenie usług medycznych w prochowickiej przychodni i utrzymanie dopłat do transportu publicznego. Gospodarz miasta i gminy zapowiedziała także termomodernizację SP 2, rozpoczęcie działalności CKiS w Kwiatkowicach. W expose znalazła się zapowiedź budowy funkcjonalnej hali sportowo-widowiskowej oraz dalszy rozwój ścieżek rowerowych. Będzie to kadencja bardzo ale to bardzo pracowita.

Pani Alicja SIELICKA wygrała wybory w I turze uzyskując poparcie ponad 60 procent wyborców. Do Rady Miasta i Gminy Prochowice weszli:
Leszczyńska Jadwiga Bernarda, Demczyszak Jan, Moroz Renata Violetta, Kaczyński Łukasz Krzysztof, Dorożko Maciej Przemysław, Tyfel Agnieszka Teresa, Lasak Katarzyna, Jędras Marta Agnieszka, Szczerba Małgorzata Anna, Mosica Grzegorz, Chmielewska Małgorzata Krystyna, Milanowska Karolina, Zadarnowska Agnieszka Anna, Piskorowski Paweł, Siwoń Sebastian Paweł.

https://e-legnickie.pl/wiadomosci-z-regionu/powiat-legnicki/46341-a-sielicka-z-nowa-rada-gminy-zaprzysiezona-foto