Szanowni Państwo,

majówka minęła, a zapotrzebowanie zgłaszane przez podmioty lecznicze na krew i jej składniki utrzymuje się nadal na bardzo wysokim poziomie. Szpitale wróciły do pracy pełną mocą.

W chwili obecnej pilnie potrzebujemy krwi grupy O Rh-.

W imieniu własnym oraz pacjentów leczonych krwią i jej składnikami serdecznie dziękujemy.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa