Za kilka dni Prochowice znów staną się „małą stolicą” sztuki, bowiem 27 czerwca rozpoczyna się 36. Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczny w Prochowicach, w tym roku pod hasłem „Sztuka drogą do rehabilitacji społecznej”. Celem realizacji projektu jest tworzenie warunków do rehabilitacji społecznej poprzez zajęcia skierowane dla artystów amatorów, popularyzacja amatorskiej twórczości artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych, wspieranie talentów, ochrona materialnych dóbr kultury, integracja środowiska artystycznego i wymiana doświadczeń.

Organizatorami wydarzenia są Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasza Gmina” w Prochowicach. Patronem Honorowym Pleneru jest Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka.

Na wernisaż prac zapraszamy 2 lipca o godzinie 17.00 do sali widowiskowej Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Realizacja zadania publicznego jest współfinansowana ze środków Powiatu Legnickiego.

Plener Plastyczny -plakat