Podziękowanie dla Wojciecha Teluka Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Prochowicach

za wieloletnią służbę, trud i ofiarność w ochronie życia , zdrowia i mienia ludzkiego z życzeniami dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Szczególne podziękowania składamy, również za wieloletnią pracę jako szefa zarządzania kryzysowego w Prochowicach.
Zawsze w gotowości na służbie drugiemu człowiekowi.