Burmistrz Miasta i Gminy Prochowic
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej adresowanej do mieszkańców miasta i gminy Prochowice i osób bezdomnych pod nazwą

„Posiłek dla potrzebujących 2024″

Ogłoszenie (Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny, PDF, 625kB)