Gmina Prochowice otrzymała dofinansowanie z drugiej transzy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji, której przedmiotem jest adaptacja nieużytkowanych pomieszczeń poddasza budynku Przychodni Rejonowej w Prochowicach o pow. ok. 197 m2 na 5 gabinetów lekarskich z pomieszczeniami zabiegowi: poradni urologicznej, geriatycznej, kardiologicznej oraz sali do rehabilitacji. Planuje się wykonać windę dla niepełnosprawnych łączącą kondygnację budynku. Przewiduje się dostosowanie całego budynku dla pacjentów z specjalnymi potrzebami. Ponadto przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznej oraz urządzenia energooszczędne.

Szacowany koszt całej inwestycji – 1 mln 300 tys. zł, dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wynosi 500.000 zł.

Inwestycja pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb zdrowotnych lokalnej społeczności.

Przychodnia w Prochowicach

Ponadto przy współpracy z Powiatem Legnickim pozyskano dofinansowanie w wysokości 3.839.303,33 zł na przedsięwzięcie rozbudowę i przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2184 D na odcinku od końca zabudowań miejscowości Motyczyn do wysokości skrzyżowania do miejscowości Dąbie (od km 3+417 do km 5+400). Droga położona jest na terenie miejscowości Motyczyn i Dąbie. Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbudowę odcinka drogi o długości 293 m oraz przebudowę odcinka drogi o długości 1690 m.

Koszt całej inwestycji szacuje się na kwotę 5.119.071,11 zł.

Inwestycja znacznie poprawi stan dróg na terenie Gminy Prochowice.