Palma wielkanocna ma niezwykle ważną symbolikę i jest nieodłącznym elementem Wielkanocy. Jej historia sięga już IV w. Niedziela Palmowa kończy okres Wielkiego Postu i zarazem rozpoczyna Wielki Tydzień. W wielu miastach w całej Polsce organizuje się konkursy na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

Już po raz 22. w Prochowicach odbył się konkurs na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach.

Celem konkursu było m.in. popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą a także pogłębianie wiedzy na temat symboliki palm.
Komisja konkursowa w składzie: p. Alicja Sielicka – Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, p. Joanna Palińska – Dyrektor Prochowickiego Ośrodka Kultury i Sportu w Prochowicach oraz p. Agnieszka Rejchan –Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prochowicach, oceniła 90 prac i nagrodziła palmy w trzech kategoriach.

Wśród dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3 laureatami zostali: 1 m. – Antonina Liszko, Franciszek Liszko; 2 m. – Daria Lewandowska, Amelia Myka, Gabriela Halkowicz; 3 m. – Sara Kusik, Zofia Piskorowska, Adam Matuła, Filip Lasak. Wyróżnienia otrzymali: Gracjana Chmielewska, Wanessa Rozpędek, Antoni Lesiak, Dorota Makuch, Jakub Deperas, Lena Kulik, Michał Majewski, Antoni Stroiński, Zuzanna Kopij, Jakub Piskorowski.

W kategorii uczniowie klas 4-8 najlepsze prace wykonali: 1 m. – Zuzanna Lesiak, Agata Piskorowska; 2 m. – Amelia Szuszkiewicz, Amelia Jankowska; 3 m. – Marcin Lesiak, Michał Piskorowski; wyróżnienie otrzymali: Hanna Deperas, Krzysztof Łęcki.

W kategorii młodzież i osoby dorosłe nagrodzono dwie prace.
1 m. zajęła p. Ewelina Koziarska. Za wieloletni udział w konkursie nagrodę GRAND PRIX otrzymała p. Danuta Dwojak.

6 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice miała miejsce wystawa pokonkursowa, podczas której p. Alicja Sielicka – Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice wręczyła nagrody laureatom.

Wystawie towarzyszył kiermasz ozdób i wypieków wielkanocnych, które przygotowali uczniowie, nauczyciele i rodzice Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach. Zorganizowanie wydarzenia było możliwe dzięki współpracy z Prochowickim Ośrodkiem Kultury i Sportu.