Uprzejmie informuję, że Przychodnia Rejonowa w Prochowicach została wyłoniona przez Ministerstwo Zdrowia do realizacji programu pilotażowego „Recepta na Ruch”.

Jako 1 z 8 świadczeniodawców w województwie Dolnośląskim i 1 z 50 świadczeniodawców na obszarze całego kraju, przystąpiła do programu.

Celem programu jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców, którzy ukończyli 25 rok życia diagnostyką i profilaktyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych, w przypadku których jest zalecana aktywność fizyczna, uzupełniona o realizację indywidualnych programów treningowych i żywieniowych dostosowanych do możliwości i potrzeb świadczeniobiorcy.

Program ten stanowi odpowiedź na obserwowane w rzeczypospolitej Polskiej trendy, w tym niezahamowany dotychczas wzrost nadwagi i otyłości oraz zbyt niski poziom aktywności fizycznej lub niewłaściwe jej spersonalizowanie.

W załączeniu pismo Pana Macieja Miłkowskiego Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Zdrowia kwalifikujące jednostkę do programu.