Dnia 25.02.2020r zakończyliśmy realizację projektu p.n. ZAKTYWIZOWANY- ZATRUDNIONY, realizowanego przez GD – Partner Sp z o.o. sp komand. z Poznania .
Zajęcia odbywały się w świetlicy wiejskiej w Lisowicach, uczestniczyło w nich 12 osób ( 6 mężczyzn i 6 kobiet z gminy Prochowice).

Projekt miał na celu aktywizacje osób bezrobotnych, poprzez szkolenia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta.

Wszystkie szkolenia odbyły się planowo, kursanci zdobyli wiedzę potrzebną przy aplikowaniu o stanowisko pracownika biurowego, dwie osoby już posiadają już skierowania na staż zawodowy w wymiarze 3 m-cy. Pozostałym życzymy powodzenia w poszukiwaniu pracy, oraz zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych projektach planowanych przez MGOPS Prochowice.

Za wsparcie dziękujemy P. Burmistrz Alicji Sielickiej, P. dyrektor Joannie Palińskiej, P. sołtys Barbarze Różańskiej, P. Annie Wyszyńskiej (catering), oraz uczestnikom projektu za przygotowanie poczęstunku na uroczyste zakończenie projektu.

Mgops Prochowice