Protokół z ogłoszonego konkursu ofert (Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny; PDF, 222KB)