Projekt realizowany przez firmę UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W CHODZIEŻY na terenie woj. dolnośląskiego współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu dostępne są na stronie internetowej www.e-cdk.pl/ a, także w Biurze projektu, pod numerem tel. 511 303 222 (osoba do kontaktu – Justyna Pastusiak)