Rozwoj kompetancji - plakat

GMINA PROCHOWICE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice”
Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dofinansowanie projektu z UE: 408 640,25 PLN

Regulamin rekrutacji nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów w ramach projektu „Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice ” nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21 (PDF, 435KB)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów w projekcie nr RPDS.10.02.01-IZ.00-02-424/21 (PDF, 743kB)