W piątek 18 marca odbyło się uroczyste spotkanie z sołtysami, na którym Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka i Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice Maria Maćkowiak
złożyły życzenia i podziękowania za trud oraz zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Pani Burmistrz podkreśliła rolę sołtysa w społeczeństwie, a także znaczenie wyzwań związanych z pełnieniem tej funkcji, wpływ działalności sołtysa na integrację społeczności sołectwa i gminy a także w rozwój wsi. W spotkaniu wzięli udział również opiekunowie wsi czyli poszczególni urzędnicy przypisani do danego sołectwa. Rolą opiekunów jest dbanie o to aby usprawnić pracę sołtysa i pomóc w realizacji zadań przewidzianych do realizacji w funduszu sołeckim na dany rok. Sołtysi oraz opiekunowie poszczególnych miejscowości z rąk gospodarzy gminy otrzymali listy gratulacyjne i oryginalne upominki do ogrodu w kształcie jeży i skrzatów.

Na terenie gminy Prochowice jest 12 sołectw.

Sołtysami w gminie Prochowice i opiekunami sołectw są:

1.Cichobórz: Tadeusz Jaskot, Opiekun Barbara Rosiak
2. Motczyn: Tomasz Dobryniewski , Opiekun Justyna Woźniak
3. Dabie: Jan Kołodziej, Opiekun Agnieszka Świrniak
4. Rogów Legnicki: Jerzy Kurowski Opiekun Renata Szydłowska
5. Golanka Dolna: Elżbieta Marzec, Opiekun Rafał Sikora
6. Szczedrzykowice : Magdalena Siwoń, Opiekun Jolanta Szpularz
7. Gromadzyń: Marek Lewandowski, Opiekun Patrycja Cebinka- Prońko
8. Szczedrzykowice Stacja; Czesław Mulka, Opiekun Gabriela Łabińska
9. Kawice : Witold Wojszwiłło, Opiekun Ewelina Jeziorska
10. Mierzowice : Agnieszka Stępkowska, Opiekun Marta Kaczmarek Krzak
11. Lisowice : Barbara Różańska, Opiekun Edyta Rogos
12. Kwiatkowice : Krzysztof Mikus, Opiekun Katarzyna Małek