Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy zobowiązany jest do zapewnienia transportu do lokalu wyborczego i transportu powrotnego dla:
– wyborcy niepełnosprawnego w znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych;
– wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Osoby chętne do skorzystania z transportu do lokalu powinny zgłosić ten fakt do dnia 25 marca 2024 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu MiG Prochowice, Rynek 1 lub telefonicznie (76) 85 84 342 wew. 18,20.