Od poniedziałku 15 lutego dołączajcie do nas!

Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy i weźcie udział w rozmowie z koordynatorem. Akcja Masz Głos 2021 będzie pod wieloma względami wyjątkowa!

Czekamy na zgłoszenia organizacji społecznych, grup nieformalnych, aktywistów z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Masz Głos jest dla Was, jeśli np. działacie w kole gospodyń wiejskich, radzie młodzieżowej, radzie seniorów, radzie osiedlowej, sołeckiej, grupie biegowej. Ten katalog jest otwarty.

Więcej informacji na stronie: https://www.maszglos.pl/aktualnosci/ruszamy-z-zapisami-do-masz-glos-2021/

Bezpośredni link do rejestracji do akcji Masz Głos:

https://www.maszglos.pl/register/