Od 30 maja 2022 r. do 06 czerwca 2022 r. na terenie Miasta i Gminy Prochowice będzie się odbywało mycie pojemników na odpady. Prosimy, aby wystawiać pojemniki zgodnie z harmonogramem. Pojemniki, które nie zostaną wystawione, nie będą umyte.