Prezes Rady Ministrów wprowadził stopień alarmowy ALFA-CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych podpisał zarządzenie nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązuje od dnia 18 stycznia 2022 roku od godz. 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 roku do godz. 23.59

Stopień alarmowy ALFA jest najniższy w czterostopniowej skali (wprowadza się go w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia), a jego wprowadzenie ma charakter prewencyjny (ogólnego ostrzeżenia).

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia alarmowego jest uzależnione nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli, i – co wymaga szczególnego podkreślenia – od czujności obywateli. Dlatego dla wspólnego bezpieczeństwa powinno zwracać się szczególną uwagę na wszelkie nietypowe sytuacje, np. dziwnie zachowujące się osoby, pozostawione w miejscach publicznych pakunki, bagaże i inne przedmioty, a także samochody (szczególnie ciężarowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Informacje o tego rodzaju sytuacjach należy niezwłocznie przekazać Policji (numer alarmowy 112 i 997).

Stopień alarmowy ALFA jest sygnałem do szczególnej czujności dla służb oraz administracji publicznej, a także instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, funkcjonujących wówczas według określonych modułów zadaniowych, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

GCZK Prochowice