Akcja odkomarzania w Prochowicach ma się rozpocząć
od czwartku, 30 lipca od godziny 20.00

Akcja będzie przeprowadzana na terenach:
– Zabytkowy Park w Prochowicach
– wszystkie place zabaw na terenie gminy Prochowice
– skwer Jana Pawła II
informuję też, że akcja odkomarzania może zostać przesunięta w czasie.
Aby odkomarzanie było skuteczne, musi być przeprowadzane w sprzyjających warunkach. Konieczna jest sucha i bezwietrzna pogoda, nie może też być zbyt ciepło. O ewentualnej zmianie terminu oprysków będziemy informować na bieżąco.
Odkomarzanie przeprowadzać będą strażacy ochotnicy z jednostki Ochotniczej straży Pożarnej w Prochowicach z wykorzystaniem sprzętu zakupionego przez burmistrza.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka