W piątek 09 września przybył do gminy Prochowice honorowy gość sekretarz stanu w Kancelarii Premiera RP Krzysztof Kubów, który osobiście wręczał komputery wraz z oprogramowaniem. Dzieci i rodzice nie kryli radości z faktu przyjęcia bardzo potrzebnego im sprzętu, który będą wykorzystywać do nauki, samorozwoju, a także dla rozrywki. Były podziękowania i gratulacje.

Na realizację projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” prochowicki samorząd pozyskał 846 080,00 zł. Za tę kwotę zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
– Oby nowy sprzęt służył młodym beneficjentom jak najlepiej i najdłużej, zarówno do nauki, jak i zabawy – mówi Alicja Sielicka, Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice.

Program rządowy realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach wyrównywania szans w dostępie do cyfrowej edukacji dzieci i młodzieży z terenów popegeerowskich. Z uwagi na wartość zamówienia gmina zobowiązana była przeprowadzić zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych postępowanie przetargowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Starcom Dawid Jurek $ Janusz Korczak sp.j. z Głogowa, na kwotę 826.624,00 zł, za które Gmina zakupiła 256 laptopów dla 256 uczniów. Przez cały tydzień w Urzędzie Miasta i Gminy w Prochowicach przekazywany był sprzęt beneficjentom projektu. Ze względu na jego dużą ilość oraz konieczność podpisania stosownej umowy darowizny i protokołów zdawczo-odbiorczych, wnioskodawcy byli powiadamiani o terminie odbioru indywidualnie.

Zgodnie z założeniami programu cyfryzacji kraju rodziny popegeerowskie z dziećmi, uczącymi się w szkołach podstawowych i średnich, miały prawo wziąć udział w konkursie. Do końca października ubiegłego roku należało złożyć stosowne wnioski. Ostatecznie wpłynęło 259 podań, a po formalnej weryfikacji ich liczba zmniejszyła się do 256.
Co ważne, sprzęt komputerowy otrzymują one na własność.

To bardzo dobry program rządowy dający możliwość na wyrównanie szans życiowych naszych dzieci i wnuków- mówili rodzice i dziadkowie, składając serdeczne podziękowanie panu ministrowi Krzysztofowi Kubów oraz Pani Burmistrz i pracownikom gminy.