ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w dniu 19 czerwca 2023 r. o godz. 15.00 w sali nr 20 Urzędu Miasta i Gminy w Prochowicach odbędzie się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Prochowice, na które zapraszam wszystkich zainteresowanych. Tematem posiedzenia będą Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej Prochowice.

ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ WYBORU NOWEGO ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ PAŃSTWA OBECNOŚĆ NA WALNYM ZGROMADZENIU JEST NIEZBĘDNA

Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej Prochowice