Trwa postępowanie zakupowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego zlokalizowanego w Prochowicach przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach”.

Budynek biurowy dawnej garbarni wzmiankowany jako willa Shumanna powstał w 1901r. Od czasu zakończenia działalności przez jego użytkowników w latach 90 poprzedniego wieku, obiekt niszczeje i jest coraz w większym stopniu zdegradowany. Otoczenie willi stanowią zrewitalizowane tereny i obiekty, które wyraźnie kontrastują z niszczejącym budynkiem.

Decyzją władz miasta oraz uwzględniając uwarunkowania lokalizacyjne, podjęto działania mające na celu odnowę tego reprezentacyjnego obiektu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem wnętrz i wizualizacją. Celem inwestycji jest adaptacja willi na obiekt użyteczności publicznej tj. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Sala Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego wraz z zapleczem. Zakres inwestycji obejmuje wyposażenie pomieszczeń w niezbędne elementy zabudowy wnętrz, urządzenia, materiały, sprzęt, doposażenie Sali Ślubów, doposażenie pomieszczeń biurowych MGOPS. Ponadto obiekt będzie do-stosowany dla osób niepełnosprawnych.

W budynku zostanie przeprowadzony gruntowny remont. Zyska on nową elewację, w której uwzględniono ustalenia z Konserwatorem Zabytków. Przewidziano wymianę pokrycia dachu oraz zabiegi techniczne, które przyczynią się do poprawy jego walorów estetycznych oraz dostosują obiekt do nowoczesnych standardów funkcjonalno – użytkowych. Prace remontowe przyczynią się do odzyskania atrakcyjności tego obszaru oraz przywrócą korzystne warunki do życia i podejmowania działalności gospodarczej.

Koszt inwestycji szacowany jest na kwotę ~3,5 mln z czego pozyskano ~3,4 mln z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych

Obiekt zlokalizowany w sąsiedztwie przystanku autobusowego, z dogodną komunikacją oraz parkingami, które będą przeznaczone do obsługi klientów w godzinach pracy Ośrodka. W obiekcie zlokalizowana będzie również Sala Ślubów, wykorzystywana nie tylko do ceremonii ślubnych ale przede wszystkim organizacji działań prorodzinnych – jubileusze wieloletniego pożycia małżeńskiego, spotkania z rodzicami nowonarodzonych dzieci, spotkania z seniorami i szereg innych działań. Ponadto do dyspozycji użytkowników obiektu utworzona zostanie sala konferencyjna, w której będzie możliwość organizacji szkoleń, spotkań czy pre-lekcji itp.

Wkrótce w centrum naszego miasta zostanie zrewitalizowany obiekt o dużych walorach architektonicznych. Jego dostępność oraz nowa funkcja służąca mieszkańcom przyczynią się do poprawy naszego wspólnego komfortu oraz wizerunku tej części naszego miasta.