W marcu br. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice, w imieniu Gminy Prochowice złożyła wnioski do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na udzielenie dotacji na remonty obiektów zabytkowych na terenie naszej Gminy. Łącznie złożonych zostało 6 wniosków.
Dwa wnioski otrzymały dofinansowanie. W dniu 4 sierpnia 2023r. Minister Krzysztof Kubów – szef Gabinetu Prezesa Rady Ministrów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice wręczył promesy beneficjentom :
Parafii pw. św Jana Chrzciciela w Prochowicach oraz Parafii pw. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach.

Dotacje zostały przyznane na zadania :

Remont dachu kościoła p.w. św. Jadwigi w Kwiatkowicach
W ramach inwestycji zostanie przeprowadzony remont dachu budynku głównego w tym : wymiana istniejącego pokrycia z blachy na pokrycie z gontu modrzewiowego łupanego, naprawa konstrukcji dachu, prostowanie połaci przy użyciu drewnianych klinów i podkładek, wykonanie nowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich oraz nowej instalacji odgromowej, naprawa deskowania stropu na poddaszu, odtworzenie uszkodzonych elementów konstrukcji dachu.
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 400.000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) udział środków Gminy : 8.000,00 zł
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 392.000,00 zł

Remont kościoła p.w. św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego w Kawicach
W ramach inwestycji wykonane zostanie : pionowa izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wraz z drenażem opasowym, opaski z użyciem bruku kamiennego, reprofilacja terenu przyległego bezpośrednio do kościoła umożliwiająca odpływ wód opadowych od ścian. Naprawione zostanie lico ścian w części cokołowej, wymienione zostaną uszkodzone, odspojone tynki elewacyjne wraz z zastosowaniem w pasie przyziemia tynków renowacyjnych, naprawa i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z kratami stalowymi, malowanie elewacji, naprawa i wymiana uszkodzonych rur spustowych, lokalna naprawa, czyszczenie i konserwacja kamiennych schodów wejściowych oraz opasek kamiennych.
Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 550.000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) udział środków Gminy: 11.000,00 zł
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 539.000,00 zł

Ponadto, z inicjatywy Powiatu Legnickiego, przy zaangażowaniu Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice, Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Prochowicach otrzymała dotację w wysokości 97 750 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie szafy organowej stanowiącej element wystroju kościoła parafialnego.

To już kolejna wizyta Ministra Krzysztofa Kubowa w Prochowicach, a środki finansowe z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wspomogą remont zabytków na terenie Miasta i Gminy Prochowice. Bardzo dziękujemy Panu Ministrowi za realne wsparcie przy pozyskiwaniu pieniędzy na remont zabytków oraz na realizacje wielu innych zadań.