Ogłoszenie (Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny; PDF, 155kB)
Oferta realizacji zadania publicznego (Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny; PDF, 2.4MB)