Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach informuje o zmianach w orzeczeniach o niepełnosprawności.
Na skutek zmiany przepisów art. 15h specustawy covidowej nie będzie już stosowany. Zgodnie z art. 28 pkt 2 ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 852) stanie się to po trzech miesiącach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Z uwagi na to, że doszło do tego 5 maja br., to uchylenie art. 15h nastąpi 6 sierpnia br. To oznacza, że orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin ważności będzie się kończył, począwszy od tej daty nie będą dalej przedłużane. Ich posiadacze będą zaś musieli wystąpić o nowy dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Jednocześnie zgodnie z ustawą orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których okres ważności upłynąłby:
– do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
– w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
– w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.